Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Finantsjuhtimist käsitlevad sätted selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja kulukohustustest vabastamise eeskirjad teatavate liikmesriikide puhul (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavad rahalised vahendid (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
EÜ ja Kiribati vaheline kalandusalane partnerluslepingug (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Paranduseelarve projekt nr 7/2013 – Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) tugevdamine noorte töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Paranduseelarve projekt nr 8/2013 (PEP 2a) – maksete assigeeringute suurendamine mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa ja maksete assigneeringute puudujääk 2013. aasta eelarves (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Hispaania) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Riigihankeleping (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave