Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Omavahendite süsteem (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Liidu Solidaarsusfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave