Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Politseikolledž (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusus (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Parlamendiliikme Mario Borghezio puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärk (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Ringhäälingumeedia roll ELi ja selle väärtuste propageerimisel (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Mootorsõidukite müratase (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvad elektroonilised andmebaasid (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Rrahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave