Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Patrão Neves Maria do Céu" kohta leiti 1 944 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Makseteenused siseturul (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Avaliku huvi üksuste kohustuslik audit (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
ELi terviklik lähenemisviis ja välistegevuse järjepidevus (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
Komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave