Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EY - Albania: vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Järjestelyasiakirja Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Järjestelyasiakirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka I – Euroopan parlamentti (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Kilpailuoikeuden säännösten rikkominen (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Jätteiden siirto (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Uudet psykoaktiiviset aineet (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
Laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöt ja seuraamukset (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torstai 17. huhtikuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus