Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Fluoratut kasvihuonekaasut (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus