Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Copernicus-ohjelma (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Euroopan GNSS-virasto (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Euroopan syyttäjänvirasto (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Keskiviikko 12. maaliskuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus