Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
EU:n ja Georgian puitesopimus Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Luvan antaminen Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin alkoholijuomiin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Kanariansaarilla sovellettava AIEM-vero (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Neuvoston päätöksen 2004/162/EY muuttaminen Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaolon osalta (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Parlamentin kysymyksiä koskevien työjärjestyksen määräysten muuttaminen (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Kansainvälisiä sopimuksia koskevan työjärjestyksen 90 artiklan muuttaminen (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Työjärjestyksen muuttaminen sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Lisätalousarvioesitys nro 1/2014: Euroopan investointirahastoa, Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Shift2Rail-yhteisyritystä koskevat tekniset mukautukset (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus