Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vakuutusedustus (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Euroopan laajuiset televiestintäverkot (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Euroopan talouden pitkäaikainen rahoitus (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Kehityksen edistäminen vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Huippuvuoret ja niiden kalavarat (keskustelu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Keskiviikko 26. helmikuu 2014
html 
Tadeusz Cymańskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tiistai 25. helmikuu 2014
html 
Tietyt rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tiistai 25. helmikuu 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus