Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Työjärjestyksen 88 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta 13. joulukuuta 2013 annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 1337/2013 (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Työjärjestyksen 88 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty suositus päätökseksi olla vastustamatta luonnosta komission asetukseksi (EU) N:o …/… asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Ukrainan tilanne (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Syyrian tilanne (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Egyptin tilanne (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
EU:n ja Venäjän huippukokous (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
Montenegroa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torstai 6. helmikuu 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus