Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset - tulevat toimet (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Asekauppasopimus (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Muut kuin itsetoimivat vaa'at (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Keskiviikko 5. helmikuu 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus