Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
EU:n oikeusalan tulostaulu (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
Pienet maatilat (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
Eurooppalainen terästeollisuus (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tiistai 4. helmikuu 2014
html 
Ympäristövahinkojen huomioon ottaminen EU-lainsäädännössä ja kansainvälisessä oikeudessa (keskustelu)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torstai 16. tammikuu 2014
html 
Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torstai 16. tammikuu 2014
html 
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torstai 16. tammikuu 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus