Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Tahattomat valassaaliit (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Ulkoisten merirajojen vartiointi (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntö ja rahoitus (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus