Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Haitalliset vieraslajit (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
llmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Keskiviikko 16. huhtikuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus