Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Koheesiorahasto (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
YMP:n rahoitus, hallinnointi ja seuranta (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Oikeudellinen huomautus