Puheenvuorot
1 944 osumaa haulle "7. vaalikausi, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Maksupalvelut sisämarkkinoilla (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 vastuuvapausmenettelyssä (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torstai 3. huhtikuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus