Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Vjerske slobode i kulturna raznolikost (B7-0365/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama (B7-0367/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Daljnji koraci Komisije nakon savjetovanja „Top 10” s malim i srednjim poduzećima o propisima EU-a (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Zaštita vrsta divlje faune i flore (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Sejšela (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Komora (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Madagaskara (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Okvirni sporazum između EU-a i Koreje u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest