Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžan o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za međuparlamentarnu suradnju te multilateralnim parlamentarnim skupštinama (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Informiranje potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Provedba jedinstvenog europskog neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Zračne luke, upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Putovanja u paket aranžmanima i potpomognuti putni aranžmani (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Fluorirani staklenički plinovi (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Sloboda kretanja radnika (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest