Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistika Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Program Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Agencija za europski GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Prioriteti za odnose Unije sa zemljama Istočnog partnerstva (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Ocjenjivanje pravosuđa u području kaznenog prava i vladavine prava (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Priprema za potpunu konvergenciju audiovizualnog svijeta (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Izvješće o građanstvu EU-a za 2013. (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Ured europskog javnog tužitelja (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Izvješće o napretku Turske za 2013. (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest