Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pregled Europskog sustava financijskog nadzora (A7-0133/2014 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Javni pristup dokumentima 2011. — 2013. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Djelatnosti Odbora za predstavke tijekom 2013. godine (A7-0131/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Iskorjenjivanje mučenja u svijetu (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Saudijska Arabija (A7-0125/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Hortikultura (kratko predstavljanje)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Ponedjeljak, 10. ožujka 2014.
html 
Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (kratko predstavljanje)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Zajednički europski zakon o prodaji robe (A7-0301/2013 - Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
SOLVIT (A7-0059/2014 - Morten Løkkegaard)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest