Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Europski istražni nalog (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Zahtjevi za vizu za državljane trećih zemalja (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Kontrola osoba na vanjskim granicama (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Stanje u Ukrajini (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Stanje u Iraku (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Upotreba naoružanih bespilotnih letjelica (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Europski uhidbeni nalog (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest