Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Explanations of vote
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0045/2011
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0044/2011
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0042/2011
Explanations of vote (4)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0064/2011
Explanations of vote (5)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
B7-0222/2011
Explanations of vote (6)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
B7-0221/2011
Explanations of vote (7)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
B7-0200/2011
Explanations of vote (8)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0058/2011
Explanations of vote (9)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0265/2011
Explanations of vote (10)
P7_CRE(2011)03-24
Thursday, 24 March 2011
html 
A7-0038/2011
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Pravna obavijest