Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dobrovoljni partnerski sporazum između EU-a i Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Stanje u Venezueli (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Budućnost vizne politike EU-a (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Pristojbe na privatno umnožavanje (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Upravljanje jedinstvenim tržištem (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Kohezijska politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Optimizacija razvoja potencijala najudaljenijih regija (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Ocjena financija Unije (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest