Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Explanations of vote
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0264/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0262/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0260/2010
Explanations of vote (4)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0272/2010
Explanations of vote (5)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0271/2010
Explanations of vote (6)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0269/2010
Explanations of vote (7)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0270/2010
Explanations of vote (8)
P7_CRE(2010)10-19
Tuesday, 19 October 2010
html 
A7-0217/2010
EU cohesion and regional policy after 2013 - Future of the European Social Fund (debate)
P7_CRE(2010)10-07
Thursday, 7 October 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)10-07
Thursday, 7 October 2010
html 
A7-0251/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Pravna obavijest