Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture (debate)
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
A7-0119/2010
Explanations of vote
P7_CRE(2010)06-16
Wednesday, 16 June 2010
html 
A7-0109/2010
Explanations of vote
P7_CRE(2010)05-20
Thursday, 20 May 2010
html 
A7-0129/2010
Explanations of vote
P7_CRE(2010)05-19
Wednesday, 19 May 2010
html 
A7-0103/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)05-19
Wednesday, 19 May 2010
html 
A7-0106/2010
Specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union (amendment of Regulation (EC) No 247/2006) (debate)
P7_CRE(2010)05-18
Tuesday, 18 May 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)05-18
Tuesday, 18 May 2010
html 
A7-0051/2010
Effects of the Xynthia storm in Europe (debate)
P7_CRE(2010)03-11
Thursday, 11 March 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)03-09
Tuesday, 9 March 2010
html 
A7-0009/2010
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Pravna obavijest