Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Okvirni sporazum između EU-a i Koreje uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EZ-a i Crne Gore (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Okvirni sporazum između EU-a i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Ovlašćivanje Portugala za primjenu snižene stope trošarine u autonomnim regijama Madeiri i Azorima na određena alkoholna pića (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Porez AIEM primjenjiv na Kanarskim otocima (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Izmjena Odluke 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima u pogledu razdoblja njezine primjene (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Izmjene Poslovnika Parlamenta koje se odnose na parlamentarna pitanja (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Izmjena članka 90. Poslovnika Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 1/2014.: tehničke prilagodbe u vezi s Europskim investicijskim fondom, programom Obzor 2020. i zajedničkim poduzećem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest