Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Preporuka za odluku - Produženje primjene članka 139. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Izmjena članka 166. (konačno glasovanje) i članka 195. stavka 3. (glasovanje u odboru) Poslovnika Parlamenta (A7-0035/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Jedinstveni europski željeznički prostor (A7-0037/2014 - Saïd El Khadraoui)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Interoperabilnost željezničkog sustava (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Sigurnost željeznica (A7-0015/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Agencija Europske unije za željeznice (A7-0016/2014 - Roberts Zīle)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Normalizacija računa željezničkih prijevoznika (A7-0472/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu (A7-0317/2013 - Christine De Veyrac)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest