Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Imenovanje člana Revizorskog suda - g. Oskar HERICS (AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Zakoni država članica koji se odnose na žigove (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest