Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena (B7-0091/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četvrtak, 6. veljače 2014.
html 
NAIADES II: akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (B7-0094/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četvrtak, 6. veljače 2014.
html 
Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Uvoza atlantske velikooke tune (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Protokol između EU-a i Gabona o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarsstvu (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Odnosi između Europske unije, s jedne strane, i Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Osiguranje od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava o tržišnom natjecanju (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest