Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Ovlašćivanje država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Ugovor o trgovini oružjem (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Eksplozivi za civilnu uporabu (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Neautomatske vage (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Elektromagnetska kompatibilnost (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest