Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Zahtjev za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Promicanje slobode kretanja pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Investicijski projekti u području energetske infrastrukture (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Revizorski sud (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest