Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Homofobija i diskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Analiza stanja u pravosuđu EU-a (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Mala poljoprivredna gospodarstva (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Industrija čelika u Europi (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Utorak, 4. veljače 2014.
html 
Prepoznavanje ekološke štete u EU-u i međunarodnom pravu (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Reindustrijalizacija Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Imenovanje člana izvršnog odbora Europske središnje banke (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest