Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Inicijativa Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Slučajni ulov kitova i dupina (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Nadzor vanjskih morskih granica (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Financijska odgovornost povezana sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest