Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Odobravanje Francuskoj da primijeni snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta o ukidanju i zaštiti parlamentarnog imuniteta (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza za uzgoj (B7-0007/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Poštovanje temeljnih prava slobodnog kretanja u EU-u (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Građanstvo Europske unije na prodaju (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Izvješće o napretku Srbije za 2013. godinu (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Proces europske integracije Kosova (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Izvješće o napretku Islanda i poslijeizbornim perspektivama za 2012. (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Strategija EU-a za suzbijanje beskućništva (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Četvrtak, 16. siječnja 2014.
html 
Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest