Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europski fond za prilagodbe globalizaciji (2014. − 2020.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Sustav za registraciju prijevoznika radioaktivnih tvari (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Ljudska prava u svijetu u 2012. godinu i politika Europske unije na tu temu (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Proizvodnja mlijeka u planinskim područjima, zapostavljenim područjima i najudaljenijim regijama (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Ostvarivanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa u zemljama u razvoju (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Europski akcijski plan za maloprodajni sektor u korist svih sudionika (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Srijeda, 11. prosinca 2013.
html 
Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020. (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest