Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribatija (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Sjedište institucija Europske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Međuinstitucionalni sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 7/2013 - jačanje Europskog socijalnog fonda (ESF) radi rješavanja problema nezaposlenosti mladih, siromaštva i socijalne isključenosti u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 8 (NIP 2.a) - jačanje plaćanja naslova VFO-a te manjak odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2013. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (zahtjev za EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana građevinski materijali, Španjolska) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Sporazum o javnoj nabavi (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest