Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sustav vlastitih sredstava (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Fond solidarnosti Europske unije (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Europska agencija za lijekove (provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku uporabu) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Kaznenopravna zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest