Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Europski ekonomski računi okoliša (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Europska godina razvoja (2015.) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Upravljanje rashodima povezanih s jedne strane s lancem proizvodnje prehrambenih proizvoda, zdravljem i dobrobiti životinja, te s druge strane sa zdravljem biljaka i biljnim reproduktivnim materijalom (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Uvoz drvne sirovine (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Klinička ispitivanja lijekova za humanu primjenu (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Okvir Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
Ocjena Stockholmskog programa sredinom razdoblja (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Četvrtak, 3. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest