Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES ir Albanija. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas į ES) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Susitarimas su Norvegijos Karalyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Susitarimas su Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Europos ilgalaikių investicijų fondai (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis - Parlamentas (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Konkurencijos teisės aktų pažeidimas (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Atliekų vežimas (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Naujos psichoaktyviosios medžiagos (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas