Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Programa „Copernicus“ (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Europos GNSS agentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
2013 m. ES pilietybės ataskaita (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Europos prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas