Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES strategija dėl Arkties regiono (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Makroekonominio disbalanso procedūrai būtini statistiniai duomenys (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
EB ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Informacija, teikiama pervedant lėšas (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas