Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Europos tyrimo orderis (A7-0477/2013 - Nuno Melo)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais (A7-0043/2014 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Asmenų kontrolė prie išorės sienų (A7-0082/2014 - Tanja Fajon)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas (A7-0373/2013 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Padėtis Ukrainoje (RCB7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014, B7-0224/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Padėtis Irake (RCB7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014, B7-0193/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas (RCB7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014, B7-0206/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2012 m.) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Europos arešto orderis (A7-0039/2014 - Sarah Ludford)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas