Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES ir Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Padėtis Venesueloje (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
ES vizų politikos ateitis (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Konkrečios priemonės bendros žuvininkystės politikos srityje, siekiant stiprinti moterų vaidmenį (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
Bendrosios rinkos valdymas (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Sanglaudos politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Atokiausių regionų galimybių gerinimas (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Sąjungos finansų vertinimas (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas