Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EB ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, išskyrus jo 49 straipsnio 3 dalį (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
EB ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, kiek tai susiję su jo 49 straipsnio 3 dalimi (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Sprendimo 2009/831/EB nuostatų dėl jo taikymo laikotarpio dalinis keitimas (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Sprendimo 2004/162/EB dalinis keitimas, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d. (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, išskyrus su readmisija susijusius klausimus (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
EB ir Indonezijos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
ES ir Turkijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas