Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Draudimo tarpininkavimas (A7-0085/2014 - Werner Langen)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Transeuropinių telekomunikacijų tinklai (A7-0272/2013 - Evžen Tošenovský)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumas (A7-0460/2013 - Jorgo Chatzimarkakis)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas (A7-0065/2014 - Wolf Klinz)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei (A7-0071/2014 - Mary Honeyball)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Vystymosi skatinimas pasitelkiant atsakingą verslo praktiką gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgiu (A7-0132/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Svalbardo salynas ir jo žuvininkystės ištekliai (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Prašymas atšaukti Parlamento nario Tadeusz Cymański imunitetą (A7-0099/2014 - Dimitar Stoyanov)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas