Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 ir 291 straipsniai) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Audito Rūmų nario skyrimas (Oskar HERICS, AT) (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio dėl dalyvavimo posėdžiuose pakeitimas (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020[nbsp ]m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Bendrijos prekių ženklas (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Valstybių narių teisės aktai, susiję su prekių ženklais (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra (Europolas) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas