Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Biocidiniai produktai (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Kova su smurtu prieš moteris (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir Komisijos naudojimasis įgyvendinimo įgaliojimais (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Augalų selekcija (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas