Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (B7-0091/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
NAIADES II – Veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (B7-0094/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Atlanto didžiaakių tunų importas (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
ES ir Gabono protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų susitariančiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
ES ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Draudimas nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas