Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Sutartis dėl prekybos ginklais (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Neautomatinės svarstyklės (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Elektromagnetinis suderinamumas (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas