Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
ES teisingumo rezultatų suvestinė (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Mažos žemės ūkio valdos (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Europos plieno pramonė (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Ekologinės žalos pripažinimas ES ir tarptautinėje teisėje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario paskyrimas (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas